Test av Cyclo-Vac sentralstøvsuger

Best i flere tester på sugeeffekt!

Tester av sentralstøvsugere har mange interessante fakta. Testene viser at mange produsenter oppgir tekniske data som avviker svært mye fra virkelige målinger. Dette gjør at forbrukeren kan bli villedet til å tro at han får et bedre produkt enn det han får. 

Vår bestselger gjennom mange år het Cyclo Vac E-310 og kom svært bra ut i tester på sugeeffekt, men viktigst av alt er fornøyde kunder. Derfor gir vi full garanti med returrett om du ikke blir fornøyd!
Bestselgeren E-310 er nå oppgradert og har fått en ny betegnelse E-615. Den finnes nå også i en hybridutgave som heter H-615.

Cyclo Vac sentralstøvsugere har som slagord: “Bring home the Power!” Vår minste modell ble testvinner på sugeeffekt i en stor test for et par år siden: Cyclo Vac E-100 er også nå i en ny utgave i nettbutikken som heter GS-95.

Våre modeller kan leveres med patentert vaskbar filterløsning som gir deg topp sugeeffekt år etter år, eller praktiske poser for de som ønsker lettvint tømming.

Utdrag av test fra Energimyndighetene i Sverige:

Sugeffekt: Uppmätt i watt. Sugeffekten talar om hur vakuum och luftflöde samverkar. Ett bra luftflöde och ett högt vakuum ger en hög sugeffekt. För hög dammupptagningkrävs även ett bra utformat munstycke.

Kommentar: I denne testen er sugeeffekt i watt målt med rør og slange i henhold til europeisk standardmetode. Disse tallene avviker derfor fra “airwatt” oppgitt hos de forskjellige produsentene. “Airwatt” er ofte målt direkte på motor uten motstand. Sugeeffekt i watt i denne testen gir derfor et mer realistisk bilde av sugeeffekten etter motstand i rør og slange når sentralstøvsugeren er installert og i bruk.

Vakuum og luftmengde: I testen sies det at samsvaret mellom vakuum og luftmengde er viktig for å oppnå sugeeffekt i munnstykket. Sjekk derfor alltid vakuum / undertrykk. (Ofte målt i kPa eller mmVS).

Hva med Watt på motor? Utdrag fra samme test fra Energimyndighetene i Sverige:

Motoreffekt: Tillverkarens uppgift om dammsugarens maximala effekt och den maximala effekten som mäts upp vid provningen. Det är inte självklart att dammsugaren suger upp damm mer effektivt för att motorn är stark.
 
Kommentar: Denne testen viser store forskjeller mellom oppgitt watt på motor hos produsentene og det som er målt i virkeligheten. Watt på motor er derfor en svært usikker måleenhet hvis det er sugeeffekt som er viktig.