Frakt klasse 2

Tilleggsfrakt for større gjenstander i klasse 2